Cho Aniki: Sega Saturn (超兄貴 ~究極無敵銀河最強男)

Cho Aniki: Sega Saturn (超兄貴 ~究極無敵銀河最強男)

Cho Aniki: Sega Saturn (超兄貴 ~究極無敵銀河最強男)

Cho Aniki: Sega Saturn (超兄貴 ~究極無敵銀河最強男)